บริษัท เอสที-เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130,ประเทศไทย
โทร 034-991 614-5, 093-9614553,089-2011796, 086-614 8181 แฟกซ์ 034-991 616

ปุ๋ยเคมี

ST-Fertility Products
สินค้าคุณภาพ ภายใต้ชื่อการค้า เบส-ฟาร์ม (Best Farm)

ปุ๋ยเคมี (Chemical Fertilizer)

       เป็นปุ๋ยธาตุอาหารหลักของพืช คือ N P K โดยมีธาตุอาหารรับรองไม่ต่ำกว่า 20% และบริษัทได้เสริมธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมแถมให้ อาทิ Ca Mg และ S ธาตุอาหารในปุ๋ยจะถูกปลดปล่อยให้พืชทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจึงเห็นผลไว ปุ๋ยทุกสูตรจะให้ธาตุอาหารแก่พืชตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด   อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ข้าวแตกกอดี เขียวนาน เมล็ดเต็มและน้ำหนักดี ช่วยในการบำรุงใบ ต้น เพิ่มผลผลิตน้ำยาง หน้ายางไม่เสีย เพิ่มแป้งและน้ำตาลในข้าวโพด อ้อยและมันและพืชตระกูลหัวใต้ดิน มีหลากหลายสูตรตามความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม ผลิตและจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้า "เบสฟาร์ม" และเครื่องหมายการค้า"จักรคู่" ตามสูตรที่จดทะเบียนดังนี้

ปุ๋ยเคมี ประเภท เชิงผสมแบบ B/B

ตราจักรคู่

 1. ปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-0
         เป็นปุ๋ยเคมีแต่งหน้าสำหรับ นาข้าว พืชไร่ สามารถดูดสารอาหารได้ง่าย เร่งการเจริญเติบโต บำรุงต้นใบ เพิ่มความเหนียวของใบ กาบใบ และความสูงของลำต้น                                                                                                
 2. ปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-3
         เป็นปุ๋ยเคมีแต่งหน้าสำหรับ นาข้าว พืชไร่ สามารถดูดสารอาหารได้ง่าย เร่งการเจริญเติบโต บำรุงต้นใบ เพิ่มความเหนียวของใบ กาบใบ และความสูงของลำต้น  และยังช่วยเพิ่มขนาดผลในระยะให้ผลผลิต                                                                                             
 3. ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0
        เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารหลักเพียง 2 ตัว คือ ไนโตรเจน ( N ) และฟอสฟอรัส ( P ) ปุ๋ยสูตรที่มีตัวหน้าและตัวกลางสูงเหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ช่วยในการสร้างใบ ลำต้น และรากให้มีความแข็งแรง โตเร็ว และทำให้พืชออกดอกและผลที่สมบูรณ์                                                                                                                                    
 4. ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8
         เป็นปุ๋ยที่เหมาะสำหรับนาข้าวที่ดินทรายหรือร่วนปนทรายทำให้ต้นข้าวมีการเจริญเติบโต ออกดอก ติดเมล็ดและได้ผลผลิตดี ยังใชัได้กับพืชทุกชนิดได้ดีจะเน้นสารอาหารพืชสำหรับเร่งผลผลิต โดยจะให้ผลโต รสหวานฉ่ำ มีน้ำหนัก มันสำปะหลังมีเปอร์เซ็นต์แป้งมันสูง และยางพารามีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง                                                      
 5. ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8
         แนะนำให้ใช้กับนาข้าวที่เป็นดินทรายหรือดินร่วนปนทราย หรือในดินที่มีธาตุโพแทสเซียมต่ำ เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด โดยเฉพาะข้าวนาดินทราย ทำให้ข้าวเจริญเติบโตดี ลำต้นแกร่ง กอใหญ่ แข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงได้ดี เมล็ดข้าวมีน้ำหนัก รวงใหญ่ เมล็ดไม่ลีบ ผลผลิตต่อไร่สูง     
         เป็นปุ๋ยคุณภาพสูง สำหรับยางพาราเล็กอายุ 1-4 ปี โดยแบ่งใส่ปีละ 3 ครั้ง ช่วยให้ต้นยางโตสมบูรณ์ไม่แคระแกรน                                                                                                                                                        
 6. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
         ใช้เป็นปุ๋ยข้าวโพด หรือปุ๋ยแต่งหน้าสำหรับนาข้าวเพื่อเพิ่มน้ำหนัก ใช้เป็นปุ๋ยสำหรับอ้อยเพื่อเร่งความหวานเพิ่มน้ำหนัก มีธาตุอาหารหลักไนโตรเจน ในรูปของแอมโมเนียม-ไนโตรเจนและไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จึงให้ธาตุอาหารกับพืชทุกชนิดได้อย่างรวดเร็ว                                                                               
 7. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18
         เป็นปุ๋ยที่เหมาะแก่กับพืชทุกชนิดเป็นปุ๋ยที่ให้แร่ธาตุครบทั้ง 3 ธาตุ ช่วยในการบำรุง ใบ ลำต้น ราก และผลผลิตให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยในการติดของผลและเมล็ด ให้ได้น้ำหนักดีและคงคุณค่ารสชาติได้เป็นอย่างดีและจะใช้ได้ดีกับยางพาราที่เปิดกรีดแล้วและสามารถใส่ได้ทุกช่วงของยางพาราที่เริ่มทำการกรีด จะช่วยทำไห้นำยางพาราไหลออกมาอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                          
 8. ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21
         ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งในด้านของน้ำหนักเปอร์เซ็นต์แป้ง รวมทั้งความหวานของพืช เหมาะสำหรับพืชทุกๆ ชนิด เช่น ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13--21 แล้วรดน้ำทันที พร้อมพรวนดินกลบ                                                                                                                                                              
 9. ปุ๋ยเคมีสูตร 14-3-3
         ใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดใช้ในผลหลังตกผลแล้วเช่นส้มโอ ส้มเขียวหวาน เป็นต้น                               
 10. ปุ๋ยเคมีสูตร 9-3-9
         ช่วยเร่งและบำรุงผลผลิต  โดยมีธาตุอาหารหลัก  และธาตุอาหารรองครบถ้วน  เน้นช่วงติดดอกและเริ่มสร้างผล  เพิ่มขนาดผลผลิตและความหวาน       
         ช่วยให้น้ำยางพาราที่เข้มขึ้น เปลือกนิ่ม กรีดง่าย ลดปัญหายางหน้าตาย ไม้ผลได้น้ำหนักและความหวาน เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                          
 11. ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7                                                                                                                            พืชที่แนะนำให้ใช้ คือ พืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เพื่อเร่งการเจริญเติบโต และบำรุงต้นใบ                                            
 12. ปุ๋ยเคมีสูตร 18-6-3                                                                                                                            เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด โดยเฉพาะนาข้าว ทำให้ข้าวเจริญเติบโตดี ลำต้นแกร่ง กอใหญ่ แข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงได้ดี เมล็ดข้าวมีน้ำหนัก รวงใหญ่ เมล็ดไม่ลีบ ผลผลิตต่อไร่สูง

ปุ๋ยเคมี ประเภท เชิงผสมแบบ Compound

ตราจักรคู่

 1. ปุ๋ยเคมีสูตร 3-0-30                                                                                                                                         ช่วยเพิ่มธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อพืช ทำให้ผนังเซลล์ของพืชหนาขึ้น สร้างภูมิต้านทานโรค และเป็นตัวเร่งให้เซลล์ทำงานได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มปริมาณแป้งผลผลิต   

ตราจักรธนู

 1. ปุ๋ยเคมีสูตร 6-3-18                                                                                                                                          ปุ๋ยเคมีสูตร 6-3-18 เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักครบถ้วน เน้นช่วงติดดอกและเริ่มสร้างผล ช่วยเพิ่มขนาดผลผลิตและความหวานในไม้ผล และลดปัยหาหน้ายางตาย                                                                                     
 2. ปุ๋ยเคมีสูตร 12-3-6                                                                                                                                           ปุ๋ยเคมีสูตร 12-3-6 เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักครบถ้วน เหมาะสำหรับพืชระยะแตกใบอ่อน ช่วยเพิ่มปริมาณการขยายพื้นที่ของใบพืช ช่วยในการสังเคราะห์แสง