บริษัท เอสที-เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130,ประเทศไทย
โทร 034-991 614-5, 093-9614553,089-2011796, 086-614 8181 แฟกซ์ 034-991 616

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

ST-Fertility Products
สินค้าคุณภาพ ภายใต้ชื่อการค้า เบส-ฟาร์ม (Best Farm
)

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี (Organic Chemical Fertilizer)

เป็นปุ๋ยที่มีส่วนผสมอินทรีย์สารและแร่ธาตุอาหารพืชหลายชนิด เช่นเดียวกับปุ๋ยอินทรีย์ แต่มีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองไม่ต่ำกว่า 10% และมีปริมาณธาตุอาหารหลัก N P K รับรองไม่ต่ำกว่า 12%

ตราจักรคู่

 1. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 6-3-3                                                                                                           
         สูตรบำรุงต้นและใบ เร่งการเจริญเติบโต โดยมีธาตุอาหารหลัก  และธาตุอาหารรองครบถ้วน  ใส่ครั้งแรกเพื่อบำรุง สำหรับนาข้าว พืชไร่ ยางพารา ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเร่งการสร้างราก และสร้างลำต้นให้แข็งแรง                            
 2. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 6-3-6
         เหมาะสำหรับ  ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และพืชไร่ บำรุงการเจริญเติบโตของลำต้น ใบ เพิ่มการแตกกิ่ง  แตกยอดในไม้ผล  ข้าวแตกกอเพิ่ม ใบเขียว กอตั้งตรง ใส่ครั้งที่สองเพื่อบำรุงผลผลิต ข้าวออกรวงดี  มีน้ำหนัก             
 3. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 8-0-4
         ปุ๋ยใส่ครั้งแรกเพื่อบำรุงสำหรับต้นข้าว และพืชไร่ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของลำต้น และช่วยส่งเสริมการสร้างรากฝอยของพืช 
 4.  ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 4-4-4

         เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองครบถ้วน ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ช่วยในการปรับโครงสร้างของดินและปรับสภาพของดินให้เป็นกลาง 

ตรานิลเพชร

 1. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 12-6-3
         สำหรับนาข้าว ยางพารา พืชไร่ ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ที่สามารถเปลี่ยนปุ๋ยเป็นแร่ธาตุอาหารที่พืชดูดซึมไปใช้ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ระบบนิเวศน์ในดินเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช                                                                                                                      
 2. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 9-3-9
         สำหรับยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชไร่ นาข้าว ไม้ผล ช่วยเร่งและบำรุงผลผลิต โดยมีธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองครบถ้วน เน้นช่วงติดดอกออกผล เพิ่มผลผลิต ช่วยให้น้ำยางพาราเข้มข้น เปลือกนิ่มกรีดง่าย ลดปัญหาหน้ายางตาย ไม้ผลได้น้ำหนัก เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง                                                   
 3. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 8-8-8
         สำหรับพืชทุกชนิด สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ได้ ช่วยให้พืชดูดซึมแร่ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ไปใช้ได้อย่างสมดุล 
 4. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 5-5-5                                                                                                                 เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด มีธาตุอาหารครบถ้วน ช่วยปรับสภาพดินให้เป็นกลาง ช่วยให้รากฝอยสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้ลำต้นและใบแข็งแรง 

ตราช้างชูธง

 1. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 12-3-3
         ช่วยบำรุงต้นและใบ เร่งการเจริญเติบโต เหมาะสำหรับนาข้าว พืชไร่ พืชสวน เพื่อเร่งการสร้างราก และสร้างลำต้นให้แข็งแรง                                                                                                                                                 
 2. ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 6-3-9

       ช่วยบำรุงผลผลิต เพิ่มขนาดผลผลิตและความหวาน เหมาะกับพืชในช่วงสะสมอาหาร เพื่อเพิ่มน้ำหนัก เช่น ใช้กับยางพารา ช่วยให้น้ำยางพาราเข้มข้น เปลือกนิ่ม กรีดง่าย ใช้กับไม้ผล ทำให้ผลไม้มีรสหวาน เนื้อดี และน้ำหนักดี       

  ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 14-3-3

 • ประกอบด้วยอินทรียวัตถุ ฮิวมัส และธาตุอาหารครบถ้วน
 • ใช้รองพื้นปลูกและแต่งหน้า ให้อาหารพืช และให้ช่วยปรับ
 • ช่วยเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน แก้ปัญหาดินดานและดินกรด