บริษัท เอสที-เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130,ประเทศไทย
โทร 034-991 614-5, 093-9614553,089-2011796, 086-614 8181 แฟกซ์ 034-991 616

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด

ST-Fertility Products
สินค้าคุณภาพ ภายใต้ชื่อการค้า เบส-ฟาร์ม (Best Farm)

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด (Organic fertilizer, granular type)

        มีส่วนผสมของสารอินทรีย์และแร่ธาตุอาหารพืชมากกว่า 15 ชนิด อาทิ N P K Ca Mg S Fe Zn Cu B Mo Cl กรดฮิวมิกมากกว่า 5 ชนิด กรดอะมิโนหลายชนิด และปริมาณอินทรียวัตถุรับรองไม่ต่ำกว่า 20% ปุ๋ยอินทรีย์เป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารที่จะปลดปล่อยธาตุอาหาร ออกมาให้แก่ต้นพืชอย่างช้าๆ และสม่ำเสมออีกทั้งยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน แก้ไขปัญหาดินเสีย ช่วยทำให้ดินร่วนซุย สามารถใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกหรือปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อช่วยบำรุงต้น ใบของพืชและช่วยเพิ่มผลผลิตพืชให้สูงขึ้น แบ่งเป็น 6 เกรด แยกตามระดับธาตุอาหารและเกรดของวัตถุดิบที่เป็นแหล่งอินทรียวัตถุ ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม ผลิตและจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้า "เบสฟาร์ม" และเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

 ปุ๋ยอินทรีย์ตราจักรคู่     

 • ทำให้ดินร่วนซุย มีการระบายอากาศ และการอุ้มน้ำของดินดีขึ้น
 • เป็นแหล่งธาตุอาหารพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโต
 • ช่วยเพิ่มแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดิน ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์
 • มีความสามารถป้องกันหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืชและการเข้าทำลายของแมลง

 

 

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราจักรธนู

 • มีธาตุอาหารและอินทรีย์ระดับเข้มข้นช่วยในการบำรุงต้นและใบของพืช และช่วยเพิ่มผลผลิตพืชให้สูงขึ้น
 • เหมาะ สำหรับนาข้าว พืชไร่ พืชสวนทั่วไป
 • สำหรับยางพารา ช่วยเพิ่มน้ำยาง และปาล์มน้ำมัน ช่วยเพิ่มผลผลิต

 

ปุ๋ยอินทรีย์ตราจักรตะวัน

 • ทำให้ดินร่วนซุย มีการระบายอากาศ และการอุ้มน้ำของดินดีขึ้น
 • เป็นแหล่งธาตุอาหารพืช ช่วยเพิ่มผลผลิตพืชให้มีคุณภาพ
 • มีความสามารถป้องกันหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืชที่ทำให้เกิดอาการรากหรือโคนเน่า

                     

 

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราธนูดาว

 • มีธาตุอาหารและอินทรีย์ระดับเข้มข้นช่วยเพิ่มผลผลิตพืชให้สูงขึ้น
 • เหมาะสำหรับสำหรับพืชหลายชนิดแยกตามความต้องการธาตุอาหาร อาทิ บำรุงต้นใบ สำหรับนาข้าว พืชไร่ พืชสวนทั่วไป     สูตรสำหรับยางพารา สูตรเพิ่มน้ำยาง สูตรปาล์มน้ำมัน

 

ปุ๋ยอินทรีย์ ตรานิลเพชร

 • มีปริมาณอินทรียวัตถุมากกว่า 20% มีธาตุอาหาร N P K มากกว่า 5% และ กรดอะมิโนสูงช่วยปรับปรุงดินร่วนซุย เหมาะสำหรับ   พืชทุกชนิด

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราช้างชูธง

 • ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี มีธาตุอาหารสำหรับพืชจากแหล่งต่าง ๆ ครบถ้วน อาทิกากชูรส ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงที่เป็นผลพลอยได้ จากการผลิตผงชูรส มีกรดอะมิโนมากกว่า 15 ชนิด
 • มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราผึ้งน้ำเงิน

 • มีธาตุอาหารและอินทรีย์ระดับเข้มข้นช่วยเพิ่มผลผลิตพืชให้สูงขึ้น
 • เหมาะสำหรับพืชหลายชนิดแยกตามความต้องการธาตุอาหาร อาทิ  สำหรับนาข้าว พืชไร่ พืชสวนทั่วไป  ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมันละยางพารา พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และสนามหญ้า

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราช้างชูธง 25 กิโลกรัม

 • ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 • ช่วยให้ดินสามารถเก็บธาตุอาหารและอุ้มน้ำได้มากขึ้น ส่งผลให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีมากขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกพืชทุกชนิด

ปุ๋ยอินทรีย์ ตรารวยดิน

 •  มีธาตุอาหารและอินทรีย์ระดับเข้มข้นช่วยเพิ่มผลผลิตพืชให้สูงขึ้น
 • เหมาะสำหรับพืชหลายชนิดแยกตามความต้องการธาตุอาหาร อาทิ  สำหรับนาข้าว พืชไร่ พืชสวนทั่วไป  ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมันละยางพารา พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และสนามหญ้า

ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คิว.โอ.เค

 • ผลิตจากผลพลอยได้หลายชนิดจากการผลิตผงชูรส
 • ประกอบด้วยอินทรียวัตถุ ฮิวมัส และธาตุอาหารพืชครบถ้วน
 • ใช้รองพื้นปลูกและแต่งหน้า ให้อาหารพืชและช่วยปรับสภาพดิน
 • ช่วยเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ในดินแก้ปัญหาดินดานและดินกรด