บริษัท เอสที-เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130,ประเทศไทย
โทร 034-991 614-5, 093-9614553,089-2011796, 086-614 8181 แฟกซ์ 034-991 616

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

ST-Fertility Products
สินค้าคุณภาพ ภายใต้ชื่อการค้า เบส-ฟาร์ม (Best Farm)

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (Liquid supplemented amino fertilizer)

มีธาตุอาหารหลัก N, P, K มากกว่า 5% และมีอินทรียวัตถุ (OM) มากกว่า 15 %

สูตร 1 สูตรเร่งการเจริญเติบโต

คุณประโยชน์อาหารเสริมเร่งการเจริญเติบโต

 • เร่งการเจริญเติบโตของระบบต้น รากและการสะสมอาหาร
 • ช่วยให้ต้น ใบ และระบบรากของพืชสมบูรณ์แข็งแรง
 • ทำให้พืชมีภูมิต้านทานเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด
 • ช่วยทำให้ดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทำงานได้ดี
 • ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช
 • ทำให้ข้าว พืชไร่ และไม้ผลแตกกิ่ง ใบ และระบบรากอุดมสมบูรณ์
 • ช่วยการแตกกอของข้าว ทำให้ต้นใบแข็งแรง เขียวขจี

สูตร 2 สูตรเพิ่มผลผลิต

คุณประโยชน์อาหารเสริมเร่งการเจริญเติบโต

 • เร่งการติดดอกออกผล ทำให้ดอกที่เกิดสมบูรณ์ช่อใหญ่ ไม่หลุดร่วงง่าย
 • ช่วยให้รวงข้าวใหญ่ เม็ดเต็มดี มีน้ำหนัก ผลผลิตสูง
 • ช่วยทำให้เผือก มัน แห้ว หัวใหญ่มีแป้งมาก ทนโรค
 • ช่วยให้ไม้ผลติดผลดกใหญ่ ผิวสวย มีความหวานสูง ได้น้ำหนัก
 • ช่วยให้พืชสะสมอาหารเพื่อการติดดอกออกผล
 • ทำให้ข้าวและไม้ผลออกดอกมากและสมบูรณ์
 • ช่วยในการสะสมแป้งและน้ำตาลของพืช

ออร์กรีน อะมิโน (Orgreen Amino) สูตร 1  Green Grow 

          เป็นสารอาหารพืชสูตรเข้มข้นที่สกัดจากวัสดุธรรมชาติ จึงได้สารอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วยธาตุอาหาร ฮอร์โมน วิตามิน กรดอะมิโน ที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงสร้างความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช 

         คุณสมบัติ 

         1. Chlorophyll : สร้างสารคลอโรฟิลล์ในใบทำให้พืชที่มีสีเขียว และช่วยทำให้การสังเคราะแสงของพืชดีขิ้น

         2. Aminสังเคราะกรดอะมิโน วิตามิน ไขมันและน้ำตาล กระตุ่นการสร้างโปรตีนเร่งการเจริญเติบโต

        3. PH Balanc : ปรับสมดุลความเป็นกรด –ด่าง ในเชลล์ช่วยในการแบ่งเซลล์กระตุ่นการเกิดรากใหม่                   ช่วยให้พืชดูดอาหารได้ดี

        4. Germination : ช่วยในการงอกของเมล็ด สร้างความสมบูรณ์ของดอกและผลและการสร้างเมล็ด

        5. Resistance :  เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับพืชต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรค

          ออร์กรีน อะมิโน (Orgreen Amino) สูตร 2 Flower Grow 

          สารอาหารที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการสังเคราะห์แสงของพืช ของเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนรูปพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมี ซึ่งก็คือ น้ำตาลกลูโคส (C6H12O6) ที่เปลี่ยนเป็นพลังงานใช้ในการการเจริญเติบโตของพืช และบางส่วนจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งที่จะถูกเคลื่อนย้ายและสะสมเป็นผลผลิต

           คุณสมบัติ

 1. Flowering : เพิ่มความสมบูรณ์ของดอก และการติดผล ลดการหลุดร่วงของดอก
 2. Photosynthesis : ส่งเสริมการสังเคราะห์น้ำตาล แป้ง และโปรตีน ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 3. Transportation : ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปสู่ผล ช่วยให้ผลเติบโตเร็วและมีคุณภาพดี
 4. Strong : พืชแข็งแรง  ต้านทานต่อโรคและแมลงบางชนิด
 5. Quality : ผลผลิตมีคุณภาพดี สีสวย รสชาติดี
 6. Yield : ผลผลิตสูงขึ้น ได้น้ำหนักดี