บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130,ประเทศไทย
โทร 034-991 614-5, 093-9614553,089-2011796, 086-614 8181 แฟกซ์ 034-991 616

เกี่ยวกับบริษัท

 

เกี่ยวกับบริษัท

       บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 โดยพัฒนามาจาก คณะบุคคล เอสที เฟอร์ทิลิตี้ ซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์มาตั้งแต่ปี 2545 เนื่องจากผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพดินที่เสื่อมโทรมจากการใช้ปุ๋ยและการทำเกษตรอย่างผิดวิธี ซึ่งส่งผลเสียต่อผลผลิต ต้นทุน และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จึงใช้ความรู้และประสบการณ์กว่า 17 ปีในด้านเทคโนโลยี่และด้านบริหาร ทั้งในและต่างประเทศจากบริษัทชั้นนำอย่างบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดิน อีกทั้งได้โอกาส เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบคุณภาพสูงของบริษัทและอีกหลายแหล่งอื่นๆ ในโอกาสต่อมาจึงได้ดำเนินการก่อตั้ง บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด ขึ้นมาเพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยชนิดต่างๆ ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่การเกษตรของประเทศไทยและของโลกต่อไป