บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130,ประเทศไทย
โทร 034-991 614-5, 093-9614553,089-2011796, 086-614 8181 แฟกซ์ 034-991 616

ทะเบียนปุ๋ยเคมี
ใบสำคัญการขึ้ทะเบียนปุ๋ยเคมี 13-13-21 ตราจักรคู่
ใบสำคัญการขึ้ทะเบียนปุ๋ยเคมี 14-3-3 ตราจักรคู่
ใบสำคัญการขึ้ทะเบียนปุ๋ยเคมี 15-15-15 ตราจักรคู่
ใบสำคัญการขึ้ทะเบียนปุ๋ยเคมี 16-8-8 ตราจักรคู่
ใบสำคัญการขึ้ทะเบียนปุ๋ยเคมี 16-16-8 ตราจักรคู่
ใบสำคัญการขึ้ทะเบียนปุ๋ยเคมี 16-20-0 ตราจักคู่
ใบสำคัญการขึ้ทะเบียนปุ๋ยเคมี 30-0-0 ตราจักคู่
ใบสำคัญการขึ้ทะเบียนปุ๋ยเคมี 30-0-3 ตราจักคู่