บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130,ประเทศไทย
โทร 034-991 614-5, 093-9614553,089-2011796, 086-614 8181 แฟกซ์ 034-991 616

งานวิจัยและพัฒนา

 

 

 

ต่อยอดพัฒนาใช้ชีวภาพเพิ่มคุณค่าปุ๋ยของเอสที ร่วมมือกับบริษัท EarthAliveจากประเทศแคนาดาใช้สายพันธุ์จุลินทรีย์3กลุ่ม(Soil Activator) และเรายังพัฒนาการใช้สาหร่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยด้วย

 

 

     

     

     

ผลงานวิจัย