บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130,ประเทศไทย
โทร 034-991 614-5, 093-9614553,089-2011796, 086-614 8181 แฟกซ์ 034-991 616

ประวัติของบริษัท
ประวัติของบริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด
2535-2544
 • ทำงานวิจัยและศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากการผลิตผงชูรสกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนงานวิจัยในสังกัดกรมวิชาการเกษตรหลายหน่วยงาน
 • ศึกษาและดูงานการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น บราซิล เวียดนาม มาเลเซีย
2545
 • เริ่มธุรกรรมการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ในนามคณะบุคคล เอสที เฟอร์ทิลิตี้ โดยจ้างOEMผลิตให้ในสูตรและวัตถุดิบของตนเอง และจัดจำหน่ายในชื่อการค้า “เบส-ฟาร์ม” และเครื่องหมายการค้าตรา “จักรธนู”
2549
 • ผลิตและจำหน่ายปุ๋นอินทรีย์ในตรา “ช้างชูธง”และ “ธงคู่”
2550
 • ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ในตรา “จักรคู่” และ “ธนูดาว”
2551
 • ก่อตั้งบริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด โดยใช้ทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 1 ล้านบาท และเริ่มการก่อสร้างโรงงาน
2552
 • เริ่มการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท
 • จดทะบียนปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีเคมี ตามกฎหมายใหม่ (2551)
2553
 • เริ่มรับจ้างผลิตสินค้าในตราผู้อื่น(OEM) และเริ่มผลิตฮอร์โมนอาหารเสริมชนิดน้ำ
 • ขอใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีและใบอนุญาตส่งออก
 • จดทะเบียนตราสินค้าเพิ่มอีกกว่า 10 ตรา
2554
 • เริ่มผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ในตรา “จักรคู่”และขยายโรงงานครั้งที่ 1
 • เริ่มธุรกรรมการส่งออกปุ๋ยไปต่างประเทศ (เวียดนาม และ กำพูชา)
2555
 • ขยายโรงงานครั้งที่ 2 (เพิ่มกำลังการผลิตอีก 30% )
 • นำเทคโนโลยีระบบเครื่องจักรใหม่ ๆ มาพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
2556
 • ขยายพื้นที่สำนักงาน เพื่อดำเนินการบริการงานขายที่มีความสะดวกและทันสมัย
 • เริ่มขยายธุรกิจ ค้าขายกับต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท
2557
 • ขายธุรกิจการส่งออกปุ๋ยไปต่างประเทศเพิ่มเติ่ม (กัมพูชา)
 • จดทะเบียนตราสินค้าเพิ่มมากกว่า 10 ตราสินค้า
2558
 • ขยายธุรกิจ ค้าขายกับต่างประเทศ (กัมพูชา และเวียดนาม)
 • ขยายตลาดธุรกิจเข้าร่วมกับงานสหกรณ์ และภาครัฐต่าง ๆ
 • ขายกำลังการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพิ่มอีก 20%
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท (ชำระแล้ว)
2559
 • ขอ BOI ขยายการผลิตครั้งที่ 3 (เพิ่มกำลังผลิตอีก 100%)