บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130,ประเทศไทย
โทร 034-991 614-5, 093-9614553,089-2011796, 086-614 8181 แฟกซ์ 034-991 616

ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เคมี
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เคมี 4-4-4 ตราจักรคู่
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 ตราจักรคู่
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เคมี 8-0-4 ตราจักรคู่
ใบสำคัญการขึ้ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-9 ตราช้างชูธง
ใบสำคัญการขึ้ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เคมี 12-3-3 ตราช้างชูธง
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เคมี 12-6-3 ตรานิลเพชร
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-10-10 ตราช้างชูธง
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เคมี 9-3-9 ตรานิลเพชร
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เคมี 8-8-8 ตรานิลเพชร
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เคมี 5-5-5 ตรานิลเพชร
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เคมี 8-3-3 ตรานิลเพชร